Slide background

Overige werkzaamheden

Overzicht werkzaamheden welke ik aan kan bieden:

Administratie opzetten

Definiëren van opbrengsten en kosten van de onderneming en bespreken met ondernemer/eigenaar.

Facturering

Verzorgen van een correcte factuur naar de juiste klant.

Inboeken van inkoopfacturen

Facturen coderen en in een software pakket inboeken excl. BTW met een kostenverdeling. BTW apart registeren.

Inboeken verkoopfacturen

Facturen coderen en in een software pakket inboeken excl. BTW meestal zonder verdeling. BTW apart registeren.

BTW aangiften

Overzichten generen t.b.v. overzicht te betalen en te ontvangen(=voorbelasting) zodat de aangifte verzorgt kan worden.

Jaarrekeningen

De diverse grootboekrekeningen controleren en tussenrekeningen opschonen. Hierna balans en resultatenrekening maken en het boekjaar afsluiten.

Liquiditeit

Periodiek liquiditeiten prognose opstellen, waaruit blijkt of in die periode aan de lopende verplichtingen voldaan kan worden.

IB aangifte

Eens per jaar aangifte verzorgen rekening houdend met verschillende kosten- en/of aftrekposten.

Investeringsadvies

  • Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
  • Milieu-investeringsaftrek (MIA)
  • Variabele afschrijving milieu-investeringen (VAMIL)
  • Energie-investeringsaftrek

Bank / Kas

Bankafschriften en kasstukken inboeken.

Archiveren

Diverse stukken archiveren. De diverse stukken dienen minimaal 7 jaar bewaard te worden.

Inrichting boekhouding

Opzetten van en uitvoeren van een boekhouding.

Loonadministratie

Loonadministratie behoort tot de mogelijkheden.

Debiteuren beheer

Het nabellen of versturen van herinneringen van debiteuren opdat de liquiditeit gewaarborgd blijft.

Bezoekrapport maken

Na bezoek klant een kort bezoekrapport schrijven om afspraken te kunnen nakijken.

Offerte maken

Op verzoek van klant eventueel een offerte maken voor werkzaamheden naast basiswerkzaamheden. 

Contact

Meer weten?

Overweegt u ook uw complete boekhouding uit te besteden aan een ervaren specialist? Neem dan contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Jeroen Janssen
Hertog Janstraat 31
5461 AG VEGHEL

Tel. 06 44 388 011
Fax 08 47 170 773
Email: info@boekhouderjeroen.nl

KvK nummer 63265265